น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นตราต้นอโรคา
ความรู้ ที่เรารู้เกี่ยวกับมะพร้าว

จริงๆแล้วมะพร้าวเป็นต้นไม้สำหรับชืวิตเป็นต้นไม้ที่ให้ประโยชน์แก่มนุษย์อย่างแท้จริงและช่วยมนุษย์ มานานแสนนาน กว่า 4000 ปี มาแล้ว แต่ในยุคปัจจุบันกลับไม่ได้ รับความนิยม นำมาใช้ เพราะความเข้าใจผิด ที่สังคมพากันเชื่อว่า ไขมันอิ่มตัวไม่ดีโดยไม่มีข้อยกเว้น น้ำมันมะพร้าวเป็นน้ำมันที่มีกรดไขมันส่วนใหญ่ เป็นกรดไขมัน อิ่มตัวจริง จึงถูกหางเลข คือถูกเหมารวมว่าเป็นของไม่ดี เหมือนน้ำมันพืชอิ่มตัวชนิด อื่นๆไปด้วย

โดยผู้ที่มีความรู้เกี่ยวกับไขมันน้อย การศึกษาอาจยังไม่ละเอียดพอกล่าวคือยังไม่ทราบว่าในกลุ่มไขมันอิ่มตัวนั้น ยังแยกย่อยออกเป็นกลุ่มไขมัน มีประโยชน์ที่ปลอดภัยต่อร่างกายกลุ่มหนึ่งกับกลุ่มไขมันไม่มีประโยชน์ มีโทษต่อร่างกาย อีกกลุ่มหนึ่ง ตามขนาดของสายโซ่โมเลกุลน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์มีกรด ไขมันอิ่มตัวก็จริงแต่มีสายโซ่โมเลกุลขนาดกลาง และสั้น (medium-chain & short-chain fatty acids ) แต่ส่วนใหญ่เป็นขนาดกลาง ขนาดโมเลกุลของมันทำให้มันเอื้อประโยชน์ แตกต่างจากไขมันชนิดอื่นๆ ที่มีสายโซ่โมเลกุลขนาดยาวเมื่อเข้าสู่ร่างกายกล่าวคือกรดไขมันของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นจะย่อยง่าย เนื่องจากมีโซ่โมเลกุลขนาดกลาง ไม่สะสมในร่างกาย( เหมือนกรดไขมันขนาดยาวจากทั้งน้ำมันอิ่มตัวและไม่อิ่มตัวที่มีมากที่สุดในธรรมชาติ เรากินเข้าไปในร่างกายอย่างไม่ระมัดระวังจากเนื้อและน้ำมันพืช เพราะขาดความรู้ )

พร้อมกันนั้นกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ยัง ช่วยเผาผลาญไขมันเดิมที่สะสมในร่างกายออกไปด้วย และยังมีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อ เมื่อกรดไขมันแตกตัวหลังจากทำปฎิกิริยากับน้ำลายหรือเอนไซมย์เมื่อถูกบริโภคเข้าสู่ร่างกาย หรือกลั้วอยู่ในปากเป็นเวลานานพอ หรือใช้นวด ทาตามร่างกายน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น จึงเป็นอาหารที่ใช้ได้หลากหลายและปลอดภัยแก่มนุษย์(FUNCTIONAL FOODS ) โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ที่ได้จากการบีบเย็นไม่ผ่านความร้อน (Fife, 2008)

ปราชญ์ด้านน้ำมันพืชของโลกต่างยืนยันความมหัศจรรย์ของกรดไขมันขนาดกลาง จากน้ำมันมะพร้าว ที่เป็นทั้งอาหารและยาฆ่าเชื้อที่มีประสิทธิภาพที่สุด และเป็นความหวังในอนาคต สำหรับมนุษย์ ( Kabara , Jon J. อ้างใน Bruce Fife, 2008) และสำหรับ ผู้ที่ชื่นชอบน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น หรือ Extra Virgin Coconut Oil หรือ virgin coconut oil ของออร์กาเน่ หรือ โคโคเน่ หรือ เจนวน (THE ORGANE, KOCONAE, GENUINE ) ที่นิยมใช้ในเวลานี้ล้วนได้มาจากการการบีบเย็นเนื้อมะพร้าวห้าว ไม่ผ่านความร้อน ไม่ผสมสารใดๆ เป็นอินทรีย์ 100% จึงมีคุณสมบัติที่ดี ของสารอาหารตามธรรมชาติ เทียบเท่าอาหารที่ดืที่สุดในโลก ทุกประการ

อาหารที่ดีที่สุดในโลกคืออะไร?

ดร ณรงค์ โฉมเฉลา ประธานชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย ผู้นํารณรงค์ให้คนไทยได้รู้จักน้ำมันมะพร้าวและ ความมหัศจรรย์ ในการบำบัดโรคได้ ของน้ำมันพืชชนิดนี้ นับว่าเป็นการสร้างอานิสงฆ์ ให้กับคนรักสุขภาพมากครั้งหนึ่งในปี พศ 2552 ท่านได้เกริ่นกล่าวนำก่อนการบรรยาย เกี่ยวกับน้ำมันมะพร้าวเป็นคำถามท่านถาม ผู้เข้าร่วมประชุมในงานสัมมนาที่เชิญ Dr & Mrs. Bruce Fife, President of The Coconut Research Center a nonprofit organization,USAว่า”อาหารอะไรดีที่สุดในโลก ?

ที่ประชุมยังหาคำตอบไม่ได้ ท่านจึงเฉลยว่า คือ”น้ำนมแม่จากแม่ที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์”กรดไขมันในน้ำนมแม่กับกรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นคือกรดลอริก เหมือนกัน ต่างกันที่ปริมาณของกรดไขมันลอริกในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นมีมากกว่า ในน้ำนมแม่ (Fife, 2008)

1 ไขมันอิ่มตัว ( Saturated Fat )รับประทานได้หรือ?
ได้ แต่ไม่ทุกชนิด โดยเฉพาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น รับประทานได้ เพราะกรดไขมันอิ่มตัวชนิดนี้ ไม่สะสมในร่างกายเหมือนกรดไขมันอิ่มตัว ชนิดอื่น เช่นไขมันจากสัตว์หรือจากพืชอื่นๆ เนื่องจากมีโมเลกุลขนาดกลาง เคลื่อนที่ได้เร็ว ย่อยง่าย ตับสามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานได้หมด และมีสารต้านอนุมูลอิสระ สร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น 3-4ช้อนโต๊ะทุกวันนับได้ว่าจะเป็นอาวุธป้องกันล่วงหน้า สำหรับโรคร้ายต่างๆ ที่มักเป็นกันมากในปัจจุบัน

2 ไขมันอิ่มตัวชนิดนี้ รับประทานแล้วปลอดภัยใหม?
Dr. Bruce Fife อ้างถึง การศึกษาของ นายแพทย์ และนักโภชนาการที่ศึกษากลุ่มตัวอย่างในประชากร ที่อาศัยอยู่ในสวนมะพร้าวตามหมู่เกาะต่างๆ ในแถบมหาสมุทรปาซิฟิค มหาสมุทรอินเดีย และมหาสมุทรแอนตาร์คติคกว่าครึ่งโลกในเรื่องอาหารกับสุขภาพ พบว่าชาวเกาะ ผู้ที่บริโภคมะพร้าวและน้ำมันมะพร้าว มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงอย่างประหลาด รูปร่างสวยงามผิวพรรณดูอ่อนกว่าวัยฟันไม่ผุ ทั้งในประชากรของประเทศศรีลังกา(คนศรีลังกากินมะพร้าว 120 ลูกต่อปีมีเพียง1คน ใน100,000 คน ที่เป็นโรคหัวใจ) และนิวซีแลนด์ในประเทศอินเดืยมีการสนับสนุนให้ประชาชน หันกลับมาบริโภคมะพร้าวเหมือนในอดีต ที่แต่ก่อนโน้นไม่ค่อยมีคนป่วยมากจากโรคที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน

แต่หลังจากมีการรณรงค์ เพื่อให้เกิดการเลิกรับประทานน้ำมันมะพร้าวแล้วไปบริโภคน้ำมันพืชชนิดอื่นๆ โรคต่างๆ เช่น โรคหัวใจ เบาหวาน ไขมันในเลือด ความดันโลหิตภูมิแพ้ เหงือกอักเสบ ฟันผุ ลำใส้อักเสบ และอื่นๆ ปรากฎอยู่ทั่วไป ถ้าไขมันอิ่มตัวชนิดนี้ไม่ปลอดภัย ชาวเกาะผู้บริโภคมะพร้าว เหล่านั้น ซึ่งมีจำนวนเกือบครึ่งของประชากรโลก คงสูญพันธุ์ป่วยเจ็บล้มตายไม่มีเหลือ อยู่ให้เราได้เห็นคนสวยคนงามตามหมู่เกาะต่างๆ ในปัจจุบันในสหรัฐอเมริกาได้นำไขมันอิ่มตัวจากมะพร้าว ไปใช้เลี้ยงทารกและผู้ป่วยที่มีปัญหาของระบบการย่อยอาหารไม่ปกติ และได้รับการยอมรับกันทั่วไปว่าเป็นอาหารที่ปลอดภัย ในโรงพยาบาลใช้มันมาเป็นเวลาช้านานแล้ว นักวิจัยจากคณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด สหรัฐอเมริกา ดร จอร์จ แบลคเบินระบุชัดเจนในสภาคองเกรสของสหรัฐฯว่า มีการใช้น้ำมันมะพร้าวรับประทานเป็นอาหารหลักของมนุษย์ มาหลายพันปีแล้ว และไม่มีหลักฐานใดๆสนับสนุนว่า มันมีผลร้ายต่อผู้บริโภคเหล่านั้นเลย

3 พยายามลดน้ำหนักเพราะอ้วนมาก โดยไม่กินไขมัน แต่ทำไมกลับอ้วนขึ้น น้ำหนักแทนที่จะลด กลับเพิ่มขึ้น ?
น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นช่วยได้อย่างไร?ไขมันเป็นอาหารหมู่หนึ่งที่สำคัญมาก ร่างกายต้องการไขมัน เพื่อไปเสริมสร้างเซลล์และส่วนที่สึกหรอ และเป็นสารละลายไวตามินให้กับร่างกายทำให้ร่างกายไม่ขาดสารอาหารที่จำเป็น เมื่อร่างกายขาดไขมัน เซลล์ในร่างกายไม่อาจทำงานตามปกติได้ เราก็จะหิวมากกว่าปกติ โดยเฉพาะต้องบริโภคแป้งและน้ำตาลมากขึ้นซึ่งก็จะสะสมเป็นไขมันในที่สุดน้ำหนักก็เพิ่มและมีปัญหาโรคภัยไข้เจ็บตามมา เหมือนที่เป็นกันทั่วไป

การรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ช่วยได้ เพราะกรดไขมันนี้มีคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในการช่วยละลายแร่ธาตุและวิตามินต่างๆอาทิแคลเซี่ยม แมกนีเซียมวิตามิน A D K เบต้าแคโรทีน และยังไปช่วยใน การย่อยไขมัน ที่สะสมในร่างกาย อยู่ก่อนแล้วให้หายไปเป็นพลังงานด้วย ทําให้ไม่รู้สึกหิวบ่อย จึงเกิดการ กินไขมัน ทำให้ร่างกายผอมเพรียว ไม่อ้วน เหมือนที่ ดร ณรงค์ โฉมเฉลา ได้กล่าวไว้ ในหนังสือ ” กัลปพฤกษ์” การลดน้ำหนักต้องกินไขมัน ที่มีสายโซ่โมเลกุลขนาดกลางไม่ใช่ขนาดยาว และควรเป็นไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น วันละ 3-4ช้อนโต๊ะ

4 กะทิทานแล้ว เป็นไขมันในหลอดเลือดไม่ใช่หรือ?
ไม่ใช่ ในกะทิไม่มีคลอเรสเตอรอล กะทิรับประทานได้ กะทิมีกรดไขมันขนาดกลาง กรดไขมันที่มีสายโซ่โมเลกุลขนาดกลางไม่สะสม ในผนังหลอดเลือด หรือที่ใดใด จึงไม่ใช่ตัวการของการเป็นโรคไขมันในหลอดเลือด

5 ท้องผูกเป็นประจำ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ช่วยได้ใหม?
ช่วยได้ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นช่วยระบายท้องได้ จากมีผู้ใช้แล้วรายงานเข้ามาทั้งทางโทรศัพท์ และที่บู๊ธ แสดงสินค้าที่ไปเปิด อาทิ บิ๊กซี กระทรวงยุติธรรมกรมไปรษณีย์ โทรเลข และอื่นๆ พอสรุปได้ว่ายังไม่มีสูตรตายตัว แต่อาจแตกต่างกันไปในแต่ละคนต้องหาสูตรการรับประทานของตนเองมากบ้างน้อยบ้าง แล้วแต่ขนาดของร่างกาย บางคนตื่นนอนตอนเช้าดื่มน้ำอุ่นสองแก้ว ตามด้วยน้ำมัน มะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น 1ช้อนโต๊ะ ก็ดีทอกซ์ บางคนใช้ผสมกับน้ำส้มคั้นสดสด ซึ่งเป็นสูตรของ ดร ณรงค์ โฉมเฉลา บางคนใช้เพียง ช้อนชาเดียว กินกับของเผ็ดๆ บางคนอาจใช้สองช้อนโต๊ะจึงจะได้ผล ระบายท้องได้เป็นต้นทั้งนี้หากรับประทานอาหารในแต่ละมื้อควรเคี้ยวอาหาร ให้ละเอียดและรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น 1 ช้อนโต๊ะก่อนอาหาร ท้องจะระบายได้ง่ายขึ้น

6 การทำออยล์ พุลลิ่ง คืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร?
การทำออยล์ พุลลิ่งคือการอมน้ำมันในปาก 2-3 ช้อนชา หรือ 1 ช้อนโต๊ะ (ไม่ผสมน้ำหรือของเหลวใดๆ)ตอนท้องว่าง ก่อนอาหาร กลั้วเคลื่อน ย้าย ที่น้ำมันไปมาให้ผ่านตามซอกฟัน ซอกเหงือก เป็นเวลา 15 – 20 นาที อย่ากลืน ถ้าเข้าคอนิดหน่อย ไม่เป็นไรแล้วบ้วนทิ้ง ในถังขยะ ฟันจะขาวขึ้น เหงือกแข็งแรง กลิ่นปากหายไป แผลในปากฟันเป็นหนองจะหายไป “นักวิจัยของวิทยาลัยแพทย์และศัลย์แพทย์ โคลัมเบีย ที่นิวยอร์ค สหรัฐอเมริกา ได้แนะนำแก่ผู้สูงอายุทั้งหลายว่า ถ้าอยากให้สติปัญญาและความคิดอ่านยังคงดีอยู่ ควรหมั่นระวังรักษาสุขภาพของปากและฟันเอาไว้ให้ดี เพราะพวกเขาได้พบความเกี่ยวพันซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในเรื่องสุขภาพของปากและฟันกับการเป็นโรคหัวใจ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต ตลอดจนโรคสมองเสื่อม โรคฟันจะมีผลกระทบถึงการทำงานของสมองได้หลายทาง เช่นการทำให้อักเสบไปทั่วร่างกายอันเป็นปัจจัยเสี่ยง ทำให้สมองเสียหายอย่างเช่นพบว่าผู้สูงอายุที่มีเชื้อโรคเหงือกอักเสบสูงที่สุด จะเป็นโรคได้งายกว่าคนปกติถึง 3 เท่า” ( นสพ ไทยรัฐ 16 พย 2552)

การทําออยล์พุลลิ่งป้องกันและบำบัดโรคในร่างกายได้ ( Fife,Bruce,2008 ) เพราะการทำออยล์พุลลิ่งโดยใช้น้ำมันใส่ในปาก น้ำมันจะเข้าไปดึงเชื้อโรคต่างๆในปากได้แก่เชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา และยีสท์ออกมาจากที่ซ่อน เนื่องจากเกราะหุ้มเซลล์ของเชื้อโรคก็เป็นไขมัน น้ำมันกับน้ำมันดึงดูดกันและกันเชื้อโรคต่างๆก็จะถูกดูดออกมา มันจะออกมาจากที่ซ่อนโดยง่าย และมารวมตัวกับน้ำมัน น้ำมันมะพร้าวมีกรดลอริกเมื่อผสมกับน้ำลายจะเกิดการแตกตัวเป็นไขมันอิสระ มีฤทธิ์เป็นยาฆ่าเชื้อโรคจึงฆ่าเชื้อโรคที่ออกมารวมกันอยู่ในน้ำมันที่เราทำออยล์พุลลิงเราจึงควรบ้วนทิ้งไป ( การบ้วนปากด้วยน้ำไม่สามารถดึงเชื้อโรคที่มีเกราะหุ้มเซลล์ เป็นไขมันเพราะน้ำมันแยกตัวออกจากน้ำ น้ำมันย่อมไม่รวมกับน้ำ)

การทำออยล์พุลลิ่งบ่อยๆ จึงลดจำนวนเชื้อโรคที่ไม่ดีในร่างกายของเราได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเชื้อโรคในร่างกายลดลง การปล่อยสารพิษของเชื้อโรคต่างๆก็น้อยลง ทําให้ร่างกายมีภาระน้อย มีความเครียดน้อยเม็ดเลือดขาวทำงานได้สะดวกขึ้น ภูมิต้านทานของร่างกายก็จะเพิ่มขึ้นเอง และสามารถต้านทานและควบคุมเชื้อโรคต่างๆ ที่มีอยู่ในตัวเราและทั่วไปได้ ถ้าเรารู้จักดูแลตัวเราเองด้วย คือไม่บริโภคสิ่งที่เป็นภัยต่อเซลล์ของเรา เช่นอาหารหวาน อาหารมันจากการทอดด้วยน้ำมันพืชชนิดไม่อิ่มตัวที่เต็มไปด้วย อนุมูลอิสสระ อาหารเค็ม พร้อมกับรู้จักรับประทานอาหารที่มีสารต้านอนุมูลอิสระเช่นการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นเป็นประจำ วันละ 3-4 ช้อนโต๊ะ รับประทานผัก ผลไม้ ที่มีกากใยสูง การทำออยล์พุลลิ่งก็จะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงและรวดเร็วขึ้น โรคร้ายต่างๆก็จะไม่มาเยือนและที่เป็นอยู่ก็จะหายไปหรือบรรเทาลงอย่างไรก็ตามปราชญ์และพระศาสดามักกล่าวว่าการเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องของกรรมด้วย

7 ต้องรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นใช้เวลานานเท่าไดจึงจะรู้ผล? ไม่ทราบว่ามีปัญหาสุขภาพอะไร? ถ้าเป็นโรคอ้วน
ปัจจุบันเชื่อกันว่า ความอ้วนเกิดจากเชื้อไวรัส การทำออยล์พุลลิ่งกำจัดเชื้อไวรัสให้น้อยลง สารพิษที่เชื้อไวรัสปล่อยออกมาเป็นประจำก็ลดนัอยลง และ การรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย เนื่องจากน้ำมันมะพร้าวมีสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและอื่นๆ และช่วยให้การย่อยอาหารรวดเร็วขึ้นทำให้เซลล์ต่างๆในร่างกายทำงานซ่อมแซมขจัดเซลลเก่าสร้างเซลล์ใหม่รวดเร็วขึ้น

กรดไขมันของน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ มีสายโซ่โมเลกุลขนาดกลาง ที่ร่างกายสามารถใช้ได้หมดไม่ สะสมตามเซลล์ (ไม่เหมือนกรดไขมันที่มีสายโซ่ยาว ซึ่งดร บรูซ ไฟฟ์กล่าวไว้ว่าเรามักบริโภคน้ำมันชนิดนี้มากในครัวเรือนหรือรับประทานโดยไม่ทราบจากอาหารในท้องตลาดกว่าร้อยละ 95 ซึ่งไขมันสายโซ่โมเลกุลยาวนี้ ร่างกายย่อยได้ยาก เคลื่อนที่ช้าเต็มไปด้วยอนุมูลอิสระ ทำร้ายเซลล์ สะสมตามเซลล์ สะสมตามผนังเซลล์หลอดเลือด ทำให้น้ำหนักเพิ่มในที่สุดและเป็นโรคอ้วน)

กรดไขมันในน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ซึมผ่านลำใส้มุ่งตรงเข้าสู่ตับได้ทันทีด้วยตัวของมันเอง ไม่ต้องพึ่งสารใดใด ซึ่งตับสามารถเปลี่ยนกรดไขมันขนาดกลาง เป็นพลังงานเกือบจะทันที และหมดจดไม่สะสมแล้วยังไปช่วยเผาผลาญ ไขมันเดิมที่สะสมอยู่ในร่างกายให้หายกลาย เป็นพลังงานไปด้วยมีรายงานเข้ามาว่าผู้บริโภคน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ สกัดเย็น ไปตรวจเลือดหลังการบริโภคไขมันนี้ผลปรากฎว่าไขมัน ตัวเลวคือ LDL ลดลงการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น จึงไม่ทำให้อ้วน แต่ช่วยให้ไม่อ้วน ร่างกายจะผอมเพรียว

ดร บรูซ ไฟฟ์ กล่าวว่าหากต้องการลดน้ำหนัก แค่เปลี่ยนน้ำมันที่เคยรับประทานมาเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นให้หมด ก็จะลดน้ำหนักได้ ปีละ 36 ปอนด์หรือเดือนละ 3 ปอนด์และถ้าสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร จากอาหารหวาน มัน เค็มมากๆ มาเป็นอาหารที่มีกากใยสูง ผักและผลไม้ ออกกำลังกายอยู่เสมอ ก็จะลดน้ำหนักได้อย่างถาวร

ระยะเวลาจึงสัมพันธ์กับความมุ่งมั่นของผู้แก้ไขปัญหาโรคอ้วนของตนการรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นช่วยป้องกันและบำบัดโรคร้ายต่างๆได้เพราะมี
กรดไขมันสายโซ่ขนาดกลาง อยู่ร้อยละ 64 กรดไขมันชนิดนี้มีประโยชน์มากต่อร่างกาย ร่างกายสามารถเปลี่ยนมันให้เป็นพลังงานได้หมด ไม่มีการสะสมอยู่เป็นไขมัน เหมือนกรดไขมันขนาดยาวที่เคลื่อนตัวซ้า ย่อยยาก เต็มไปด้วยอนุมูลอิสระเพราะไม่อิ่มดัวกรดไขมันขนาดกลางจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซึ่งสารเหล่านี้ช่วยขับสารพิษที่ร่างกายสำผัสจากมลพิษในอากาศรอบตัวเรา อากาศที่เราหายใจสารเคมีที่ผสมอยู่ในอาหาร สารพิษที่ตกค้างที่อาหารพืชผัก ผลไม้ น้ำที่เราดื่มจากการฉีดยา ฆ่าแมลง และน้ำมันที่เราใช้ประกอบอาหารหรือซื้ออาหารปรุงด้วยน้ำมันที่เต็มไปด้วยอนุมูลอิสระที่เรารับประทานทุกวัน รวมถึงอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเองในร่างกายมนุษย์ อนุมูลอิสระที่ร่างกายรับเข้าไปเหล่านี้ จะทำลายเซลล์ในร่างกายของเรา เมือเซลล์ถูกทำลายลงร่างกายก็อ่อนแอ เปิดโอกาสให้เชื้อโรคต่างๆขยายจำนวนมากขึ้น ปล่อยสารพิษออกมามากขึ้น โรคต่างๆก็ตามมาการกินน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นจะเข้าไปบำบัดและป้องกันปัญหาเหล่านั้นให้กับร่างกาย

8 รับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นอย่างเดียว ไม่ทำออยล์พุลลิ่งแก้ปัญหาโรคอ้วนได้หรือไม่?
ได้แต่ยังขาดประสิทธิภาพ ถ้าทำออยล์พุลลิ่งด้วยและทำบ่อยๆก็จะเห็นผลเร็วขึ้นความอ้วนเป็นโรคชนิดหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสต้องกำจัดเชื้อไวรัสด้วยการใช้น้ำมันมะพร้าวดึงดูดมันออกจากที่ซ่อน แล้วกรดลอริกก็จะทำลายมันทั้งนี้พร้อมกับรับประทานทุกวันๆ ละ 3-4 ช้อนโต๊ะ ก่อนอาหาร 3 เวลา และโปรด เปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารอย่ารับประทานอาหารมันอาหารทอดที่ใช้กรดไขมัน สายโซ่ขนาดยาวเช่นน้ำมันพืชหรือน้ำมันสัตว์น้ำมันทรานส์ ซึ่งมีอนุมูลอิสระและเมื่อบริโภคเข้าไปในร่างกายจะสะสมในเซลล์ และผนังหลอดเลือด อนุมูลอิสระจากกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะทำร้ายเซลล์ต่างๆในร่างกาย เตาพลังงานในเซลล์ไม่สามารถเผาผลาญอาหารให้เป็นพลังงานได้ เซลล์ทำงานได้ช้าลง ร่างกายเกิดความเครียด ทำให้เป็นภูมิแพ้เปิดโอกาสให้เชื้อโรคที่มีอยู่ทั่วไป เข้าจู่โจม ในขณะที่ร่างกายอ่อนแอและเป็นโรคอ้วนขึ้นอีก จึงควร รับประทานเฉพาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น

9 รับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ทุกวัน แต่ยังใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นร่วมด้วยจะลดน้าหนักได้หรือไม่?
จากการทดลองผู้บริโภคเฉพาะน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ไม่มีกรดไขมันชนิดอื่นเลย สามารถลดได้คือ ลดได้เดือนละ3 ปอนด์ การใช้น้ำมันอื่นร่วมด้วยน่าจะทำให้การลดน้ำหนักได้ผลช้าลง ยกเว้น การใช้น้ำมันเมล็ดปาล์ม หรือหากหาน้ำมันเมล็ดปาล์มไม่ได้ ก็ใช้น้ำมันปาม์ลแต่ก็ยังทดแทนไม่ได้บริบูรณ์เหมือนน้ำมันจากเนื้อขาวๆของเมล็ดปาล์มและน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น

10 รับประทานแล้วมีเสลดในลำคอมาก คล้ายจะเป็นหวัด แต่ไม่มีไข้ จะเป็นหวัดหรือเปล่า? ใหนบอกว่าป้องกันหวัดได้?
ดรไฟฟ์กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้ในหนังสือออยล์พุลลิ่งว่าขณะที่ร่างกายกำลังขับสารพิษออกไป ไม่ควรหยุดการทำออยล์พุลลิ่ง คือ อาจมีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นและจะหายไปเองเร็ว บ้าง ช้าบ้าง ให้ใช้สมุนไพร ในบ้านเราอาจใช้สมุนไพรที่หาง่ายเช่น ฟ้าทลายโจรยาหม่องน้ำมันมะพร้าว ช่วยบรรเทา อย่าใช้ยาปฎิซีวนะ เพราะยาจะไปหยุดกระบวนการขับสารพิษของร่างกาย หากใช้ยาไปแล้ว ร่างกายก็จะต้องเริ่มใหม่อีก ระยะเวลาการขับสารพิษของร่างกายก็จะนานขึ้น อาการดังกล่าว ได้แก่ ปวดหัว เจ็บคอ มีเสลดในลำคอคล้ายจะเป็นหวัด คลื่นใส้ นอนไม่หลับ กระฉับกระเฉงเกินไป อาเจียน มีผด ผื่นคัน เหงื่อออกมาก ท้องเสีย เป็นต้น

11 มารดาตั้งครรภ์ควรรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นและทำออยล์พุลลิ่งหรือไม่?
มารดาควรรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นและทำออยล์พุลลิ่ง อย่างยิ่งเพราะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้มารดา และทารกในครรภ์ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ทำให้มารดามีน้ำนมที่มีกรดลอริคเพิ่มมากขึ้น หากเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะส่งผลให้ทารกแข็งแรงมีภูมิต้านทานสูงตามมารดาไปด้วย

12 หากป่วย ไม่สามารถรับประทานน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นได้ จะใช้ทาบริเวณที่เจ็บปวดได้หรือไม่?
เช่นปวดท้องเป็นต้นได้ สามารถใช้การทานวดได้ น้ำมันมะพร้าวมีวิตามินอีและบี3 ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมาก น้ำมันสามารถซึมผ่านผิวหนังเข้าไปรักษาเซลล์ที่สึกหรอ ขจัดเซลล์เก่าสร้างเซลล์ใหม่ให้กับร่างกายได้

13 คันตามศรีษะรังแค ชันตุ พุ พอง และตามร่างกายเป็นแผลพุพอง ผมแห้ง ผิวแห้ง ตกสะเก็ด คันตามง่ามเท้า เท้ามีกลิ่น เป็นหูด ตุ่ม ติ่งเนื้อ ใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็นทานวด ได้หรือไม่?
มีรายงานเข้ามาว่าอาการต่างๆหายไปเมื่อใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์สกัดเย็น ทาลูบบริเวณที่เป็น หรือใช้เทบปิดแผลแบบกันน้ำได้ สำลีมีน้ำมันมะพร้าวโปะ ใช้เทบกันน้ำปิดกันไหลเลอะเทอะ เปลี่ยนทุกวันมีรายงานว่าตุ่มติ่งเนื้อหูด เล็กลงเรื่อยๆ และหายไป

14 กรดไขมันขนาดกลาง (Medium Chain Fatty Acids) ได้แก่กรดลอลิก คาปริค สามารถนำไปใช้ฆ่าเชื้อ HIV สาเหตุของ AIDS ได้หรือไม่?
มีการทดลองใช้ MCFAs ชื่อ Monolaurin รักษาเริม (genital herpes) ตับอักเสบชนิด ซี และ เอช ไอ วี ในห้องทดลองในประเทศอเมริกา และ ในประเทศฟิลืปปินส์เป็นการทดลองใช้กับผู้ป่วยเอดส์ ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจ ผู้สนใจหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www coconutresearchcenter.org

 

เอกสารอ้างอิง:
- ข่าวสารรายสามเดือนของชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย บรรณาธิการ ดร ณรงค์ โฉมเฉลา สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร จตุจักร กทม 10900
- หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 16 พย 2552

 
 
 
 
Copyright 2011 www.thonaroca.com All Rights Reserved.